Dynamische gebouwsimulatie

Een dynamische gebouwsimulatie simuleert het werkelijke energetisch gedrag van een gebouw in de conceptfase van het project. Standaard berekeningsmethodes gaan uit van de meest extreme waarden voor buitencondities in zomer en winter, voor luchtvervuiling, etc. De ontworpen installatie resulteert in een performant systeem dat zonder problemen de vooropgestelde eisen voor o.a. binnentemperatuur, binnenluchtkwaliteit, etc. behaalt bij vooropgestelde piekbelastingen.

Een dynamische gebouwsimulatie maakt een model van het gebouw en integreert hierbij alle variabelen die een impact hebben op het comfort en energieverbruik: parameters van de gebouwschil en de oriСntatie, thermische massa, verwachte bezettingsgraad en gebruikstijden, weerdata van een standaard klimaatjaar, comfort-binnentemperaturen per lokaal, eigen energieopwekking, beschaduwing en zonnewering …

De dynamische gebouwsimulatie verschaft de gebruiker additionele inzichten omtrent de werkelijke energievraag van het gebouw per jaar en de individuele comforteisen per ruimte over een grotere tijdspanne. Weergave van de resultaten op een overzichtelijke wijze maken het eenvoudig het basisontwerp verder te optimaliseren.

Deze resultaten kunnen gebruikt worden om:

  • Kosten-baten analyse te maken van additionele ingrepen: vb. Kan een toegevoegde zonwering ervoor zorgen dat zonder actieve koeling de comforteisen voor maximale binnentemperatuur behaald worden in 1 welbepaalde ruimte?
  • Optimalisatie van het ontwerp door te voeren: vb. wat is de impact op het energieverbruik en comfort bij reductie van de hoeveelheid beglazing? Wat is het verschil tussen een gebouw in houtskeletbouw en datzelfde gebouw in massiefbouw?
  • Maximale productievermogens voor verwarming en/of koeling af te vlakken. Dit vermijdt de “performance gap” (verschil tussen ontworpen en gerealiseerd energieverbruik) door factoren van gelijktijdigheid in rekening te brengen, alsook de warmtelasten van personen, verlichting, apparatuur, etc.
  • Dimensionering van betonkernactivering
  • BREEAM-certificering
  • Ontwerp van BEN (Bijna- Energie-Neutrale) gebouwen