1/2
  • Pompinstallatie en waterkrachtcentrale Godsheide
  • Pompinstallatie en waterkrachtcentrale Godsheide

Pompinstallatie en waterkrachtcentrale Godsheide

Het sluizencomplex Godsheide is uitgerust met een speciale pompinstallatie die het Albertkanaal op peil houden bij waterschaarste en groene stroom genereren bij wateroverschot. De combinatie van pompinstallatie en waterkrachtcentrale is uniek in de wereld.

Dankzij de speciale pompen kan een diepgangbeperking vermeden worden. Die beperking wordt opgelegd bij lage waterstanden en betekent concreet dat binnenschippers alleen maar het water op mogen met sterk verminderde vracht. Dat zorgt voor economisch verlies en het beschadigt de betrouwbaarheid van de binnenvaart.

Bij wateroverschot functioneren de installaties als waterkrachtcentrale. Ze leveren stroom voor de werking van de sluizen, en genereren daarbovenop nog eens 3 miljoen kWh, of ongeveer het jaarverbruik van een duizendtal gezinnen.

.

Project:
Pompinstallatie en waterkrachtcentrale Godsheide
Locatie:
Sluizencomplex Godsheide, Hasselt
Bouwheer:
De Vlaamse Waterweg
Aandeel Arcade:
Stabiliteit
Start en einde werken:
2017 - 2018
Status:
Opgeleverd

Pompinstallatie en waterkrachtcentrale Godsheide

1/2
  • Pompinstallatie en waterkrachtcentrale Godsheide
  • Pompinstallatie en waterkrachtcentrale Godsheide
Project
Pompinstallatie en waterkrachtcentrale Godsheide
Locatie
Sluizencomplex Godsheide, Hasselt
Bouwheer
De Vlaamse Waterweg
Aandeel Arcade
Stabiliteit
Start en einde werken
2017 - 2018
Status
Opgeleverd

Het sluizencomplex Godsheide is uitgerust met een speciale pompinstallatie die het Albertkanaal op peil houden bij waterschaarste en groene stroom genereren bij wateroverschot. De combinatie van pompinstallatie en waterkrachtcentrale is uniek in de wereld.

Dankzij de speciale pompen kan een diepgangbeperking vermeden worden. Die beperking wordt opgelegd bij lage waterstanden en betekent concreet dat binnenschippers alleen maar het water op mogen met sterk verminderde vracht. Dat zorgt voor economisch verlies en het beschadigt de betrouwbaarheid van de binnenvaart.

Bij wateroverschot functioneren de installaties als waterkrachtcentrale. Ze leveren stroom voor de werking van de sluizen, en genereren daarbovenop nog eens 3 miljoen kWh, of ongeveer het jaarverbruik van een duizendtal gezinnen.

.