Certificering

Een duurzaamheidsevaluatie op maat

Uw duurzame inspanningen verdienen de juiste waardering. Met certificaten maakt u een statement in de markt en zorgt u voor de funderingen in uw interne aanpak. 

Hoe vroeger hoe beter! Door uw streefdoelen en voorwaarden te stellen, op basis van te behalen certificaten, tekent u een sluitend ontwerp- en uitvoeringsplan uit. 

Met onze interne knowhow garandeert Arcade een vlekkeloos proces naar duurzaamheidscertificering.

BREEAM

Deze internationale duurzaamheidsbeoordelingsmethode, is wereldwijd de meest erkende methode voor het beoordelen en certificeren van de duurzaamheid van gebouwen.

Onze eigen BREEAM assessoren en accredited professionals helpen u bij het bekomen van het gewenste BREEAM certificaat.  

WELL

WELL is de meest toonaangevende tool voor het bevorderen van gezondheid en welzijn in gebouwen wereldwijd.

Met onze interne expertise in WELL-certificering nemen wij het gehele WELL-proces op ons.

GRO

GRO is een duurzaamheidsmeter die Het Facilitair Bedrijf van de Vlaamse Overheid hanteert bij alle bouwprojecten, om zijn ambitie op het vlak van duurzaamheid en circulair bouwen te realiseren.

Wij adviseren u doorheen heel de ontwerpfase om zo de GRO-certificering te garanderen.

EPB

Alle gebouwen waarvoor een stedenbouwkundig vergunning wordt aangevraagd of een melding wordt gedaan, moeten aan bepaalde energienormen voldoen. Deze moeten vandaag overstemmen met ‘bijna-energieneutralegebouwen.

De EPB-eisen (Energieprestatie en binnenklimaat) worden door onze ingenieurs vanaf het begin meegenomen in het geïntegreerd ontwerp.

Heeft u nood aan ondersteuning in het behalen van certificering? Of heeft u nog andere vragen?

Privacybeleid | Cookie policy