Duurzaam ontwerp- en uitvoeringsplan

360° of sustainable thinking 

Een duurzaam bouw- of renovatieproject ontwikkelen vraagt de nodige expertise. Elk project kent obstakels omtrent energie, thermisch comfort en automatisatie. De antwoorden liggen in het uitvoeren van de juiste studies en het opstellen van een uitvoeringsplan gericht op uw bouwdoelstellingen. 

Aan de hand van verschillende dynamische gebouwsimulaties kan Arcade reeds vanaf het prille begin mee advies verlenen en het project optimaliseren. Dit kan op vlak van energieprestaties, thermisch comfort en daglicht. Zowel voor nieuwbouw als voor bestaande projecten en renovaties.

Arcade ondersteunt u in de ontwikkeling van uw project met volgende diensten. 

Energie- efficiëntie en optimalisatie

Op basis van een nauwkeurige energiestudie werkt Arcade mee aan de optimalisatie van het energieplan. Dit doen we door de impact van de gebouwschil, passieve en dynamische zonwering, hoogperformant glas, groene daken, etc. te analyseren en het energieconcept  hierop af te stemmen.

Voor bestaande gebouwen worden gebruiksgegevens als input gebruikt om een simulatie te creëren en verschillende maatregelen technisch-economisch te analyseren.

Hernieuwbare energiebronnen & -opslag

Het implementeren van hernieuwbare energiebronnen en energieopslag geeft een antwoord op de energievraag en zijn randvoorwaarden. 

Naast de nodige (dynamische) energiesimulatie kan Arcade u ook advies verlenen op basis van levenscycluskostenanalyse, total cost of ownership en begeleiding bij een eventuele ESCO-samenwerking. 

Daglicht en thermisch comfort

Binnenluchtkwaliteit, thermisch en visueel binnencomfort dragen in grote mate bij tot het welzijn en concentratie van de gebouwgebruikers. 

Om het gebruikscomfort in gebouwen te verhogen, biedt Arcade integraal advies om de verschillende eisen te evalueren: 

Daglichtberekeningen

Een dynamische simulatie van de daglichttoetreding en de blootstelling van de zon in het gebouw.

Bezonningsstudie

Berekening van de impact van een gebouw of constructie op zijn omgeving (schaduw,..). 

Binnenluchtkwaliteit studie

Met deze diepgaande studie beoordelen we de gevraagde ventilatievolumes, relatieve vochtigheid en interne luchtstromen alsook afvoer van interne polluenten. 

Dynamische thermische comfortsimulaties en CFD-analyses:  

Om het thermische binnencomfort te optimaliseren in functie van de randvoorwaarden (evaluatie van risico op oververhitting + analyse van passende maatregelen) voert Arcade dynamische comfortstudies uit waarbij een CFD-simulatie een inzicht kan geven in de luchtstromingen.

Er kunnen ook CFD simulaties uitgevoerd om bv in bepaalde binnenruimtes de luchtcirculatie te gaan simuleren (bv. hoe loopt de luchtstroming in een leslokaal, in grote atria, …).

Energy monitoring

Om de maximale energie-efficiëntie, tijdens de gebruiksfase, te bereiken kan u best energie monitoring implementeren. Dit systeem informeert u niet alleen over uw energieverbruik, maar het laat ook toe de energieprestaties te verbeteren.

Met onze interne knowhow adviseren wij u omtrent economisch rendabele aanpassingen en investeringen.

Building Management System

Gebouwbeheerssystemen leiden tot meer dan 20% efficiëntere verwarming en koeling en 8% efficiënter energieverbruik voor verlichting, apparaten, enz. 

Deze systemen kunnen uitgebreid worden met forecasting data (weerdata en verbruik) en Artificial Intelligence om te voldoen aan de behoeften van de gebruiker en het verbruik verder te optimaliseren.

Arcade ondersteunt u in de creatie van uw eigen Building Management System. 

Met toegang tot het gebouwbeheersysteem kan Arcade u, ook na de oplevering van uw project, bijstaan. Wij zorgen voor de opvolging en optimalisatie van uw gebouw, tijdens de garantieperiode van de aannemer of langer.

Circulair bouwen

Met weloverwogen ontwerpkeuzes omtrent materialen maakt u een groot verschil in uw milieu-impact. 

Om uw ambitieuze CO2 doelstellingen te halen treedt Arcade op als adviesbureau. 

Aan de hand van een gedetailleerde levenscyclusanalyse (LCA) evalueren wij de milieu-impact van uw gebouw, gebouwelementen en/of materialen. 

We geven u advies om de milieu-impact te verminderen en circulaire bouwprincipes toe te passen. (reversibele bouwmethodes,…)

Ons doel? De milieu-impact beperken over de volledige levensduur van het gebouw.

Bent u op zoek naar een partner in duurzaam ontwerp? Of heeft u nog andere vragen?

Privacybeleid | Cookie policy