Logistics Engineering

Wat doen we?

Deze afdeling is gespecialiseerd in het ontwerp van logistieke en industriële projecten die naar lay-out en vormgeving veelal gedefinieerd wordt door de functionaliteit en de logistieke flow, en waarbij de afwerkingsgraad en materiaalkeuze dient te worden gemaakt op een economisch verantwoorde wijze.

Het ontwerp zelf is in handen van onafhankelijke zelfstandige architecten. Arcade staat in voor de input van bouwtechnische, functionele en procestechnische informatie eigen aan het gebruik van de gebouwen zodat dit al in een vroeg stadium correct in het project wordt opgenomen.

Arcade zorgt voor een A tot Z begeleiding van uw project:

 • Opstellen programma van eisen
 • Assistentie bij de zoektocht naar een geschikt terrein
 • Voorontwerp, raming en haalbaarheidsstudie
 • Ontwerp met bijbehorende raming
 • Voorafgaandelijke contacten met vergunningsverlenende instanaties
 • Bouwaanvraagdossier (i.s.m onafhankeljk architect) indienen en opvolgen
 • Aanbestedinsdossiers met bijbehorende raming
 • Beoordelingen en biedingen voorgestelde varianten
 • Contractvorming met weerhouden aannemers
 • Werfcontrole en werfrapportering
 • Nazicht vorderingsstaten en samenstellen as-built dossier
 • Opstellen rapport voorlopige en definitieve aanvaardingen

Meer weten over logistics engineering? Of heeft u nog andere vragen?

Privacybeleid | Cookie policy