Studies

Arcade voert tal van technische studies uit die u kunnen helpen om uw (nieuw-)bouwproject maximaal te optimaliseren. Onze ingenieurs creëren, op uw vraag, de simulatie voor elk van deze studies.

Aan de hand van verschillende dynamische gebouwsimulaties kan Arcade reeds vanaf het prille begin mee advies verlenen en het project optimaliseren. Dit kan op vlak van energieprestaties, thermisch comfort en daglicht. Zowel voor nieuwbouw als voor bestaande projecten en renovaties.

Arcade ondersteunt u in de ontwikkeling van uw project met volgende diensten. 

HVAC

 • Berekening van de warmteverliezen en koellasten, icl. dynamische gebouwsimulatie. (link naar pagina dynamische gebouwsimulatie)
 • Bepaling van de ventilatiedebieten
 • Ontwerp van de warmteproductie: fossiele brandstoffen of alternatieve energieën (warmtepompen, KWO of BEO)
 • Optimalisatie van het hydraulisch concept, de leidingdiameters en pompenergie.
 • Ontwerp van de warmte-afgifte-elementen en de inregeling ervan.
 • Ontwerp van de luchtgroepen, het luchtkanalennet voor ventilatie, de inregeling van de luchtdebieten, en de ventilatieroosters, alles geoptimaliseerd m.b.t. ventilator-energie.
 • Gebouwbeheersystemen (BMS)

Sanitair

 • Ontwerp van alle afvoeren, incl. ontwerp van afvoerpompen indien nodig
 • Advies m.b.t. hergebruik van regenwater, infiltratie, buffering
 • Waterbehandeling (ontharding, legionella-preventie, …)
 • Productie van sanitair
 • Brandbestrijdingsmiddelen (mobiele blusmiddelen, haspels en hydranten)

Elektrische-installaties (zwakstroom en sterkstroom)

 • Ontwerp van sterkstroominstallaties (middenspanning en laagspanning)
  • Bepaling van het concept van stroomverdeling
  • Design van alle verdeelborden
  • Kabelberekeningen
  • Berekening van de verlichting en veiligheidsverlichting
  • Ontwerp van lichtbedieningssystemen
  • Intekening van stopcontacten, overige voedingen, verlichting, bedieningen, …
 • Ontwerp van zwakstroominstallaties
  • Data: conceptbepaling en intekenen van de datapunten (IT & telefonie), dataracks op de plannen.
  • Branddetectie conform NBN S21-100
  • Toegangscontrole
  • Inbraakdetectie
  • Camerabewaking
  • A/V-toepassingen (audio-video)
 • Liftinstallaties (Personen-, goederenliften, hefplatformen en roltrappen-
 • Gebouwbeheersystemen (BMS)

Sprinklers

 • Ontwerp van automatische blusinstallaties conform EN12845 / CEA4001.
 • Overige blusmethodes: gasblussing, ESFR-sprinklers, …

RWA

Rook- en warmteafvoeren van parkeergarages, grote ruimtes en trappenhallen.

Meer weten over onze technische studies? Of heeft u nog andere vragen?

Privacybeleid | Cookie policy