Stabiliteit

Structuur is key

Geen enkel gebouw kan overeind blijven zonder een structuur. Een optimale integratie van de structuur in het architecturaal ontwerp is de uitdaging van onze stabiliteitsingenieurs. Door het continu zoeken naar creatieve en innovatieve oplossingen zorgen zij ervoor dat een architecturaal idee werkelijkheid wordt. Hierbij zullen wij nooit de kostprijs uit het oog verliezen. Door een nauwe samenwerking tussen met de klant en de architect vinden wij steeds een optimale oplossing, rekening houdende met het vooropgestelde budget.

Zowel inzake nieuwbouw als renovatie hebben wij voldoende expertise in huis op uw project te realiseren. Bij een nieuwbouw trachten wij steeds een op maat gemaakt, duurzaam ontwerp te voorzien. In het geval van renovatie trachten wij steeds te zoeken naar een structuur die aan de nieuwe eisen voldoet en toch rekening houdt met de authenticiteit van de constructie.

Elk project is uniek en vergt dan ook een individuele aanpak wat betreft bouwmaterialen en processen. Zowel voor structuren in staal, beton als hout kan Arcade uw partner zijn.  Daarnaast staat deze afdeling in voor berekeningen van funderingen,  bouwputten, terreinverhardingen, grondwerken, enz. De studie resulteert uiteindelijk in een uitvoeringsdossier met inbegrip van overzichtstekeningen en detailtekeningen, bekistings- en wapeningstekeningen, ramingen, meetstaten en buigstaten.

Meer weten over stabiliteit? Of heeft u nog andere vragen?

Privacybeleid | Cookie policy